Περίληψη θερμοκρασίας(°C)

  
Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
201910.3 18.6 17.6 26.8 26.8 32.3 34.4 33.8 29.2 27.6 21.3* ---34.4*
201813.8 14.6 20.9 27.0 26.1 32.3 33.0 30.8 31.2 23.9 25.4 13.9 33.0
20179.7 16.0 21.8 26.1 29.3 35.2 36.6 33.8 33.0 25.9 20.3 14.7* 36.6*
201616.7 22.8 20.7 26.7 26.7 35.3 33.3 31.2 27.1 24.8 21.0 14.4 35.3
201516.2 17.6 17.0 22.8 30.2 27.8 33.2 33.1 32.1 22.2 23.2 15.9 33.2
201416.0 20.2 19.8 25.7 27.1 32.1 31.2 33.1 26.8 26.1 21.4 19.0 33.1
201313.4 17.9 23.6 26.4 28.3 32.5 33.1 32.1 29.1 26.0 20.5 13.4 33.1
201210.6 14.7 21.7 26.1 27.2 32.5 35.0 35.4 29.8 28.3 21.8 15.1 35.4
201115.3 17.8 21.1 20.8 25.6 32.5 35.6 31.7 30.7 22.7 18.9 15.1 35.6
Μέγ16.7 22.8 23.6 27.0 30.2 35.3 36.6 35.4 33.0 28.3 25.4 19.0 36.6
 
Μέση Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20196.7 2 °C ψυχρότερο.9.9 0.5 °C ψυχρότερο.13.8 0.6 °C θερμότερο.16.0 1.5 °C ψυχρότερο.18.7 2.1 °C ψυχρότερο.27.0 1.3 °C θερμότερο.28.6 0.4 °C ψυχρότερο.30.9 1.5 °C θερμότερο.25.6 0.8 °C θερμότερο.22.1 2.4 °C θερμότερο.17.0* 1.9 °C θερμότερο.---19.8* 1 °C θερμότερο.
201810.2 1.5 °C θερμότερο.10.2 0.2 °C ψυχρότερο.14.5 1.3 °C θερμότερο.21.0 3.5 °C θερμότερο.22.4 1.6 °C θερμότερο.24.0 1.7 °C ψυχρότερο.27.3 1.7 °C ψυχρότερο.28.4 1 °C ψυχρότερο.24.3 0.5 °C ψυχρότερο.20.4 0.7 °C θερμότερο.15.6 0.5 °C θερμότερο.9.6 0.5 °C ψυχρότερο.19.0 0.2 °C θερμότερο.
20176.0 2.7 °C ψυχρότερο.11.3 0.9 °C θερμότερο.14.4 1.2 °C θερμότερο.16.9 0.6 °C ψυχρότερο.20.8  26.0 0.3 °C θερμότερο.29.2 0.2 °C θερμότερο.29.7 0.3 °C θερμότερο.24.1 0.7 °C ψυχρότερο.19.3 0.4 °C ψυχρότερο.13.8 1.3 °C ψυχρότερο.9.5* 0.6 °C ψυχρότερο.18.5* 0.3 °C ψυχρότερο.
201610.0 1.3 °C θερμότερο.14.4 4 °C θερμότερο.12.3 0.9 °C ψυχρότερο.20.2 2.7 °C θερμότερο.20.0 0.8 °C ψυχρότερο.27.0 1.3 °C θερμότερο.29.0  28.5 0.9 °C ψυχρότερο.22.9 1.9 °C ψυχρότερο.19.2 0.5 °C ψυχρότερο.14.5 0.6 °C ψυχρότερο.8.5 1.6 °C ψυχρότερο.18.9 0.1 °C θερμότερο.
20159.4 0.7 °C θερμότερο.8.7 1.7 °C ψυχρότερο.11.2 2 °C ψυχρότερο.16.0 1.5 °C ψυχρότερο.22.2 1.4 °C θερμότερο.23.5 2.2 °C ψυχρότερο.29.3 0.3 °C θερμότερο.28.4 1 °C ψυχρότερο.26.1 1.3 °C θερμότερο.19.2 0.5 °C ψυχρότερο.16.8 1.7 °C θερμότερο.12.1 2 °C θερμότερο.18.6 0.2 °C ψυχρότερο.
201410.9 2.2 °C θερμότερο.11.8 1.4 °C θερμότερο.13.6 0.4 °C θερμότερο.16.0 1.5 °C ψυχρότερο.19.8 1 °C ψυχρότερο.25.0 0.7 °C ψυχρότερο.27.2 1.8 °C ψυχρότερο.29.3 0.1 °C ψυχρότερο.23.4 1.4 °C ψυχρότερο.18.6 1.1 °C ψυχρότερο.15.1  11.4 1.3 °C θερμότερο.18.6 0.2 °C ψυχρότερο.
20138.5 0.2 °C ψυχρότερο.9.9 0.5 °C ψυχρότερο.13.7 0.5 °C θερμότερο.18.4 0.9 °C θερμότερο.22.8 2 °C θερμότερο.24.5 1.2 °C ψυχρότερο.28.4 0.6 °C ψυχρότερο.29.6 0.2 °C θερμότερο.24.5 0.3 °C ψυχρότερο.20.6 0.9 °C θερμότερο.14.6 0.5 °C ψυχρότερο.10.0 0.1 °C ψυχρότερο.18.9 0.1 °C θερμότερο.
20126.4 2.3 °C ψυχρότερο.6.7 3.7 °C ψυχρότερο.13.3 0.1 °C θερμότερο.17.4 0.1 °C ψυχρότερο.20.1 0.7 °C ψυχρότερο.27.8 2.1 °C θερμότερο.31.1 2.1 °C θερμότερο.30.4 1 °C θερμότερο.25.6 0.8 °C θερμότερο.21.1 1.4 °C θερμότερο.15.6 0.5 °C θερμότερο.9.3 0.8 °C ψυχρότερο.18.8  
201110.2 1.5 °C θερμότερο.10.8 0.4 °C θερμότερο.12.3 0.9 °C ψυχρότερο.15.9 1.6 °C ψυχρότερο.20.8  26.8 1.1 °C θερμότερο.30.7 1.7 °C θερμότερο.29.6 0.2 °C θερμότερο.26.8 2 °C θερμότερο.17.0 2.7 °C ψυχρότερο.13.4 1.7 °C ψυχρότερο.10.2 0.1 °C θερμότερο.18.8  
Μέση8.7 10.4 13.2 17.5 20.8 25.7 29.0 29.4 24.8 19.7 15.1 10.1 18.8
 
Μέση Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20192.9 1.3 °C ψυχρότερο.5.0 0.7 °C ψυχρότερο.7.8  10.4 0.9 °C ψυχρότερο.13.0 1.6 °C ψυχρότερο.20.4 1.3 °C θερμότερο.22.0  23.7 1.4 °C θερμότερο.18.8 0.6 °C θερμότερο.15.1 1.6 °C θερμότερο.12.1* 2.5 °C θερμότερο.---13.8* 0.9 °C θερμότερο.
20185.3 1.1 °C θερμότερο.6.2 0.5 °C θερμότερο.9.3 1.5 °C θερμότερο.14.0 2.7 °C θερμότερο.16.4 1.8 °C θερμότερο.18.6 0.5 °C ψυχρότερο.21.0 1 °C ψυχρότερο.21.6 0.7 °C ψυχρότερο.18.0 0.2 °C ψυχρότερο.14.0 0.5 °C θερμότερο.10.2 0.6 °C θερμότερο.4.9 0.5 °C ψυχρότερο.13.3 0.4 °C θερμότερο.
20171.9 2.3 °C ψυχρότερο.6.4 0.7 °C θερμότερο.8.3 0.5 °C θερμότερο.10.7 0.6 °C ψυχρότερο.14.7 0.1 °C θερμότερο.19.4 0.3 °C θερμότερο.22.4 0.4 °C θερμότερο.23.1 0.8 °C θερμότερο.17.5 0.7 °C ψυχρότερο.12.6 0.9 °C ψυχρότερο.8.8 0.8 °C ψυχρότερο.5.7* 0.3 °C θερμότερο.12.7* 0.2 °C ψυχρότερο.
20165.7 1.5 °C θερμότερο.9.2 3.5 °C θερμότερο.7.7 0.1 °C ψυχρότερο.13.4 2.1 °C θερμότερο.13.9 0.7 °C ψυχρότερο.20.0 0.9 °C θερμότερο.22.6 0.6 °C θερμότερο.21.7 0.6 °C ψυχρότερο.16.8 1.4 °C ψυχρότερο.13.6 0.1 °C θερμότερο.9.3 0.3 °C ψυχρότερο.3.8 1.6 °C ψυχρότερο.13.1 0.2 °C θερμότερο.
20154.4 0.2 °C θερμότερο.3.9 1.8 °C ψυχρότερο.6.7 1.1 °C ψυχρότερο.10.0 1.3 °C ψυχρότερο.15.5 0.9 °C θερμότερο.17.5 1.6 °C ψυχρότερο.22.5 0.5 °C θερμότερο.21.5 0.8 °C ψυχρότερο.19.3 1.1 °C θερμότερο.13.7 0.2 °C θερμότερο.10.7 1.1 °C θερμότερο.5.6 0.2 °C θερμότερο.12.7 0.2 °C ψυχρότερο.
20146.6 2.4 °C θερμότερο.6.9 1.2 °C θερμότερο.8.0 0.2 °C θερμότερο.10.5 0.8 °C ψυχρότερο.13.6 1 °C ψυχρότερο.18.5 0.6 °C ψυχρότερο.20.4 1.6 °C ψυχρότερο.21.8 0.5 °C ψυχρότερο.17.1 1.1 °C ψυχρότερο.12.9 0.6 °C ψυχρότερο.9.6  7.0 1.6 °C θερμότερο.12.8 0.1 °C ψυχρότερο.
20134.7 0.5 °C θερμότερο.5.7  8.4 0.6 °C θερμότερο.12.1 0.8 °C θερμότερο.16.6 2 °C θερμότερο.18.3 0.8 °C ψυχρότερο.21.6 0.4 °C ψυχρότερο.22.6 0.3 °C θερμότερο.17.7 0.5 °C ψυχρότερο.13.6 0.1 °C θερμότερο.9.8 0.2 °C θερμότερο.4.9 0.5 °C ψυχρότερο.13.0 0.1 °C θερμότερο.
20121.7 2.5 °C ψυχρότερο.2.9 2.8 °C ψυχρότερο.7.4 0.4 °C ψυχρότερο.11.6 0.3 °C θερμότερο.14.3 0.3 °C ψυχρότερο.21.1 2 °C θερμότερο.24.1 2.1 °C θερμότερο.22.8 0.5 °C θερμότερο.18.7 0.5 °C θερμότερο.15.2 1.7 °C θερμότερο.10.3 0.7 °C θερμότερο.5.3 0.1 °C ψυχρότερο.13.0 0.1 °C θερμότερο.
20114.3 0.1 °C θερμότερο.4.9 0.8 °C ψυχρότερο.6.3 1.5 °C ψυχρότερο.9.5 1.8 °C ψυχρότερο.13.7 0.9 °C ψυχρότερο.18.5 0.6 °C ψυχρότερο.21.5 0.5 °C ψυχρότερο.22.3  19.5 1.3 °C θερμότερο.10.9 2.6 °C ψυχρότερο.6.6 3 °C ψυχρότερο.6.0 0.6 °C θερμότερο.12.0 0.9 °C ψυχρότερο.
Μέση4.2 5.7 7.8 11.3 14.6 19.1 22.0 22.3 18.2 13.5 9.6 5.4 12.9
 
Μέση Ελαχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
2019-0.1 0.8 °C ψυχρότερο.1.2 0.9 °C ψυχρότερο.3.3 0.1 °C ψυχρότερο.6.0  7.8 1.5 °C ψυχρότερο.14.5 1.3 °C θερμότερο.15.9 0.3 °C θερμότερο.17.5 1.1 °C θερμότερο.13.5 0.5 °C θερμότερο.10.5 1.3 °C θερμότερο.8.2* 2.3 °C θερμότερο.---9.0* 0.8 °C θερμότερο.
20181.9 1.2 °C θερμότερο.3.0 0.9 °C θερμότερο.4.4 1 °C θερμότερο.8.2 2.2 °C θερμότερο.11.7 2.4 °C θερμότερο.13.7 0.5 °C θερμότερο.15.3 0.3 °C ψυχρότερο.16.2 0.2 °C ψυχρότερο.13.0  9.6 0.4 °C θερμότερο.6.5 0.6 °C θερμότερο.1.2 0.8 °C ψυχρότερο.8.8 0.6 °C θερμότερο.
2017-1.0 1.7 °C ψυχρότερο.2.5 0.4 °C θερμότερο.3.8 0.4 °C θερμότερο.5.1 0.9 °C ψυχρότερο.9.7 0.4 °C θερμότερο.13.4 0.2 °C θερμότερο.16.3 0.7 °C θερμότερο.17.3 0.9 °C θερμότερο.12.1 0.9 °C ψυχρότερο.7.9 1.3 °C ψυχρότερο.5.3 0.6 °C ψυχρότερο.2.5* 0.5 °C θερμότερο.7.9* 0.3 °C ψυχρότερο.
20162.2 1.5 °C θερμότερο.5.0 2.9 °C θερμότερο.3.6 0.2 °C θερμότερο.7.6 1.6 °C θερμότερο.8.4 0.9 °C ψυχρότερο.14.0 0.8 °C θερμότερο.16.6 1 °C θερμότερο.16.2 0.2 °C ψυχρότερο.12.5 0.5 °C ψυχρότερο.9.4 0.2 °C θερμότερο.5.5 0.4 °C ψυχρότερο.0.2 1.8 °C ψυχρότερο.8.4 0.2 °C θερμότερο.
20150.2 0.5 °C ψυχρότερο.0.4 1.7 °C ψυχρότερο.3.1 0.3 °C ψυχρότερο.4.7 1.3 °C ψυχρότερο.9.8 0.5 °C θερμότερο.12.1 1.1 °C ψυχρότερο.16.3 0.7 °C θερμότερο.15.8 0.6 °C ψυχρότερο.14.1 1.1 °C θερμότερο.10.0 0.8 °C θερμότερο.6.8 0.9 °C θερμότερο.1.8 0.2 °C ψυχρότερο.8.0 0.2 °C ψυχρότερο.
20143.6 2.9 °C θερμότερο.3.3 1.2 °C θερμότερο.3.6 0.2 °C θερμότερο.6.0  8.3 1 °C ψυχρότερο.12.9 0.3 °C ψυχρότερο.14.3 1.3 °C ψυχρότερο.15.4 1 °C ψυχρότερο.12.3 0.7 °C ψυχρότερο.8.7 0.5 °C ψυχρότερο.5.9  3.7 1.7 °C θερμότερο.8.2  
20131.4 0.7 °C θερμότερο.2.5 0.4 °C θερμότερο.3.9 0.5 °C θερμότερο.6.5 0.5 °C θερμότερο.11.0 1.7 °C θερμότερο.12.6 0.6 °C ψυχρότερο.15.4 0.2 °C ψυχρότερο.16.7 0.3 °C θερμότερο.12.3 0.7 °C ψυχρότερο.9.2  6.5 0.6 °C θερμότερο.1.4 0.6 °C ψυχρότερο.8.3 0.1 °C θερμότερο.
2012-1.8 2.5 °C ψυχρότερο.-0.3 2.4 °C ψυχρότερο.2.8 0.6 °C ψυχρότερο.6.6 0.6 °C θερμότερο.9.4 0.1 °C θερμότερο.14.5 1.3 °C θερμότερο.17.5 1.9 °C θερμότερο.16.7 0.3 °C θερμότερο.13.3 0.3 °C θερμότερο.10.8 1.6 °C θερμότερο.6.2 0.3 °C θερμότερο.2.0  8.2  
2011-0.1 0.8 °C ψυχρότερο.1.2 0.9 °C ψυχρότερο.1.8 1.6 °C ψυχρότερο.3.5* 2.5 °C ψυχρότερο.8.1 1.2 °C ψυχρότερο.11.5 1.7 °C ψυχρότερο.13.3 2.3 °C ψυχρότερο.15.9 0.5 °C ψυχρότερο.13.9 0.9 °C θερμότερο.6.5 2.7 °C ψυχρότερο.2.5 3.4 °C ψυχρότερο.2.8 0.8 °C θερμότερο.6.8* 1.4 °C ψυχρότερο.
Μέση0.7 2.1 3.4 6.0 9.3 13.2 15.6 16.4 13.0 9.2 5.9 2.0 8.2
 
Ελάχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
2019-7.2 -1.8 0.1 2.7 3.6 6.3 11.6 13.6 8.4 6.8 4.1* ----7.2*
2018-3.0 -1.1 -1.5 2.8 8.1 11.3 12.1 13.7 9.3 3.2 -0.3 -3.8 -3.8
2017-9.2 -4.7 -0.8 1.9 5.9 9.6 12.7 13.3 7.2 3.3 -0.2 -3.3* -9.2*
2016-4.8 -3.4 -1.9 1.3 4.7 8.6 12.6 12.8 7.6 6.2 0.8 -5.3 -5.3
2015-7.8 -5.9 -1.7 -0.1 6.1 9.4 11.2 13.2 9.6 4.1 2.2 -3.6 -7.8
20140.3 0.4 -0.1 1.3 4.2 7.7 11.8 13.2 6.2 4.4 -0.2 -1.8 -1.8
2013-6.5 -1.3 -1.0 2.3 5.7 6.4 10.2 12.8 8.6 4.8 -1.4 -4.1 -6.5
2012-7.6 -6.5 -3.8 -0.3 4.7 8.4 13.6 13.4 7.7 5.1 0.8 -1.9 -7.6
2011-7.1 -3.6 -8.6 -0.3 2.8 7.8 9.9 10.3 10.8 -0.7 -2.1 -1.6 -8.6*
Ελάχ-9.2 -6.5 -8.6 -0.3 2.8 6.3 9.9 10.3 6.2 -0.7 -2.1 -5.3 -9.2
 
Χρώμα
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία