Ρεκόρ Ημέρας - Σεπτέμβριος
Άλλοι μήνες:
Σεπτέμβριος Ρεκόρ33.0 (2017)
12.1 (2018)
6.2 (2014)
18.7 (2011)
74.0
(2012)
139.6
(2012)
973.6
(2012)
62.8
(2016)
9.8
(2017)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011