Ρεκόρ Ημέρας - Ιανουάριος
Άλλοι μήνες:
Ιανουάριος Ρεκόρ16.7 (2016)
-2.7 (2017)
-9.2 (2017)
11.2 (2016)
72.4
(2015)
449.8
(2019)
449.8
(2019)
83.7
(2018)
15.1
(2018)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011