Ρεκόρ Ημέρας - Μάρτιος
Άλλοι μήνες:
Μάρτιος Ρεκόρ23.6 (2013)
2.2 (2012)
-8.6 (2011)
9.6 (2016)
50.8
(2011)
221.2
(2011)
684.8
(2013)
66.0
(2018)
15.4
(2013)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011