Δεν υπάρχουν σεισμοί μεγέθους 4.0 η μεγαλύτεροι και σε απόσταση 800 km τις τελευταίες 7 μέρες.

Οι χάρτες και τα δεδομένα παρέχονται από το United States Geological Survey.