Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
2017225.8 39.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 105.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 96.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 37.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 21.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 11.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 62.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 43.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 51.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 51.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.0* 77.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.855.4* 287.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 6.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 53.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 71.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 44.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 19.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 1.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 12.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 13 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 60.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 10.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 53 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 95.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 44.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 1.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 48.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 10.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 49 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 20.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 33.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 9.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 22.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 61.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 0.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 118.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 43.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 43.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 78.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 31.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 30.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 42.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 3.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 20.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 5.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 84.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 59 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 179.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 77.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 85.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 53.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 27 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 22.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 25.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 14.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 18.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 44.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 9.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 177.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 39.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 236.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 51.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 117.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 88.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 110.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 74.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 14.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 76.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 72.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 56.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 127.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 209.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 15.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 14.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 81.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 17.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 6.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 15.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 14.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 46.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 76.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 141.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 145.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 108.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ263.6 261.2 221.2 190.0 157.8 65.4 77.6 39.8 139.6 196.6 320.0 264.0 1379.8
Μέση186.3 143.3 139.5 79.6 83.5 32.0 14.9 19.0 63.5 120.1 142.4 118.8 1142.9
Ελάχ134.6 38.2 43.0 30.6 41.2 0.0 0.0 0.0 16.6 47.4 1.2 0.4 855.4
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία