Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
202019.8* 167 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------------------------19.8* 1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2019449.8 263 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 101.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 39.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 67.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 24.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 34.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 10.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.13.4 43 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 17.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.227.4 66 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.6 15.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1334.4 159.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 93.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 110.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 26.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 69.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 24.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 114.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 0.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 5.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 76 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 67.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 12.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 31.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 39 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 106.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 94.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 37.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 14.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 0.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 36.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 38.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 32.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 94.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 118.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 7.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 54.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 73.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 44.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 12.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 12.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 14.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 15.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 68 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 2.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 34 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 124.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 76.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 0.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 47 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 12 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 48.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 13.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 21.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 15.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 75 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 18.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 147.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 75.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 44 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 79.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 29.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 30.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 35.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 12.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 27.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 19.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 103.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 29.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 211.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 76.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 83.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 55.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 26.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 29.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 37.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 17.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 16.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 37.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 3.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 158.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 68.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 204.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 52.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 116.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 87 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 110.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 81.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 43.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 17.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 83.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 59.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 75.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 98 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 177.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 83.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 18.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 13.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 3.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 17.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 39.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 89.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 160.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 116 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 76.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία