Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
2019449.8 244.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 101.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.55.4* 77.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------------------548.2* 636 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 111.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 110.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 31 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 60.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 27.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 110.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 1.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 11.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 78.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 75.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 10.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 22 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 20.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 106.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 89.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 29.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 17.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 62.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 41.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 40.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 40.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 96.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 127.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 25.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 54.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 78.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 36.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 15.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 17.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 12.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 14 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 62.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 0.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 42.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 122.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 86 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 17.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 47 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 16.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 40.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 17.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 9.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 21.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 72.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 10.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 145.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 85 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 62.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 79.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 25 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 38.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 38.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 16.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 21.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 17.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 95.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 31.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 220.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 58.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 83.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 18.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 26.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 41.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 14.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 17.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 42.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 1.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 166.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 66.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 195.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 70.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 116.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 82.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 119.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 78.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 47.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 21.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 77.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 61.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 67.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 99.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 168.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 34.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 88.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 26.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 10.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 0.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 45.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 87.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 152 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 117.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 67.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ449.8 261.2 221.2 190.0 157.8 158.4 77.6 39.8 139.6 196.6 320.0 264.0 1379.8
Μέση205.3 144.6 132.8 70.9 79.5 47.8 15.2 18.0 61.8 108.9 153.2 146.1 1184.2
Ελάχ93.6 38.2 43.0 10.2 41.2 0.0 0.0 0.0 16.6 30.8 1.2 0.4 548.2
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία