Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
201893.6 81.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 97.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 21.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 60.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 27.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 110.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.3.0* 10.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------------736.0* 442.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 51.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 119.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 99.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 29.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 17.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 64.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 19 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 43.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 51.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 51.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 94.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 122 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 4.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 67.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 68.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 36.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 15.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 17.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 10.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 13 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 60.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 10.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 53 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 124.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 80.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 12.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 34.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 7.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 40.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 17.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 7.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 22.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 61.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 0.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 147.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 79.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 92.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 34.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 38.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 38.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 16.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 4.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 20.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 5.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 84.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 30.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 215 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 88.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 71.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 50.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 18.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 26.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 41.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 13.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 18.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 44.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 9.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 177.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 68.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 201 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 40.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 103.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 91.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 119.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 78.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 47.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 13.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 20.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 76.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 72.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 56.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 98.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 174 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 28.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 78.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 26.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 10.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 0.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 13.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 46.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 76.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 141.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 116.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 72.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ263.6 261.2 221.2 190.0 157.8 158.4 77.6 39.8 139.6 196.6 320.0 264.0 1379.8
Μέση174.8 157.3 142.5 70.9 79.5 47.8 13.4 19.0 63.5 120.1 142.4 147.6 1178.8
Ελάχ93.6 38.2 43.0 10.2 41.2 0.0 0.0 0.0 16.6 47.4 1.2 0.4 736.0
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία