Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
201893.6 81.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 97.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 21.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 60.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 27.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 110.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 1.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 11.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 78.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8* 119.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---847.8* 301.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 51.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 119.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 99.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 29.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 17.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 62.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 18 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 41.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 40.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 68.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 94.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 92.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 4.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 67.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 68.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 36.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 15.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 17.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 12.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 14 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 62.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 0.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 70.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 124.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 51.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 12.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 34.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 7.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 40.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 16.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 17.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 9.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 21.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 21 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 72.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 17.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 147.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 50.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 32 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 92.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 34.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 38.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 38.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 16.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 21.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 17.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 67.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 30.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 185.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 88.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 71.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 50.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 18.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 26.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 41.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 14.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 17.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 42.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 1.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 194.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 68.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 230.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 40.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 103.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 91.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 119.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 78.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 47.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 21.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 77.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 61.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 39.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 98.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 203.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 4.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 28.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 78.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 26.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 10.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 0.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 15.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 45.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 87.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 124.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 116.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 101.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
Μέγ263.6 261.2 221.2 190.0 157.8 158.4 77.6 39.8 139.6 196.6 320.0 264.0 1379.8
Μέση174.8 157.3 142.5 70.9 79.5 47.8 15.2 18.0 61.8 108.9 125.3 147.6 1149.7
Ελάχ93.6 38.2 43.0 10.2 41.2 0.0 0.0 0.0 16.6 30.8 1.2 0.4 847.8
 
Χρώμα
< 10.0 10.0-20.0 20.0-30.0 30.0-40.0 40.0-50.0 50.0-60.0 60.0-70.0 70.0-80.0 80.0-90.0 90.0-100.0 100.0-110.0 110.0-120.0120.0>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία