Περίληψη Υετού (mm)

  
Βροχόπτωση
2019449.8 244.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 101.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.98.0 39.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.146.4 67.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.51.8 24.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.9.0 34.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.36.6 19 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.8 10.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.7.2* 48.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.---------847.6* 337.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
201893.6 111.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.255.0 110.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.163.8 26.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.10.2 69.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.0 24.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.158.4 114.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.8 0.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.11.0 5.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.4 5.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.8 78.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.8 75.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.135.4 10.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1206.2 21.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2017225.8 20.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.38.2 106.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.0 94.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.8 37.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.61.8 14.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.43.6 0.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.77.6 60 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 16.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.20.0 35.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.68.6 40.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.194.0 40.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.242.4* 96.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1056.8* 128.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2016179.6 25.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.90.0 54.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.211.4 73.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.34.8 44.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.64.2 12.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 12.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 14.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.32.0 15.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.124.4 68.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.6 0.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.195.4 42.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.23.4 122.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1098.2 86.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2015187.4 17.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.191.6 47 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.149.6 12 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.30.6 48.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.63.4 13.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.4 21.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.5.6 12 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.40.8 15 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.181.8 72.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.142.8 10.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 145.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1099.2 85.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2014142.8 62.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.65.2 79.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.107.8 29.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.109.8 30.5 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.41.2 35.3 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.31.0 12.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 0.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.2.8 13.8 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.83.6 27.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.126.0 17.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.57.6 95.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.177.8 31.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.963.8 221.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2013263.6 58.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.228.4 83.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.192.8 55.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.52.6 26.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.106.4 29.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.6.4 37.1 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.4 17.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.2 16.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.19.2 36.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.110.6 1.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.320.0 166.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.79.2 66.9 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1379.8 194.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2012134.6 70.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.261.2 116.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.50.6 87 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.190.0 110.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.157.8 81.3 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 43.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 17.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.39.8 23.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.139.6 83.8 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.4 61.5 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.85.8 67.4 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.246.0 99.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1352.8 167.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
2011170.6 34.7 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.128.6 16 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.221.2 83.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.97.5 18.2 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.89.6 13.1 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.47.2 3.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.0.0 17.6 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.18.2 1.6 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.16.6 39.2 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.196.6 87.7 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1.2 152 χιλιοστά λιγότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.264.0 117.9 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.1251.3 66.4 χιλιοστά περισσότερα από το μέσο ύψος βροχόπτωσης.
 
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία