Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Στοιχείο Κατάσταση Χρόνος Τελέυταία ενημέρωση
Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε 0:00:36 21/09/2018 12:44
FTP Ενημερώθηκε 0:00:36 21/09/2018 12:44
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε 0:01:12 21/09/2018 12:44
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε 0:47:09 21/09/2018 11:58
AWEKAS Ενημερώθηκε 0:04:15 21/09/2018 12:40
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:0121/09/2018 12:45
Κάμερα Καιρού #2Οχι Ενημερωμένο 0:02:09 21/09/2018 12:43