Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Στοιχείο Κατάσταση Χρόνος Τελέυταία ενημέρωση
Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε 0:00:40 17/10/2017 02:37
FTP Ενημερώθηκε 0:00:40 17/10/2017 02:37
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε 0:01:13 17/10/2017 02:37
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε 0:40:10 17/10/2017 01:58
AWEKAS Ενημερώθηκε 0:02:17 17/10/2017 02:35
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:0317/10/2017 02:38
Κάμερα Καιρού #2Ενημερώθηκε0:00:0117/10/2017 02:38