Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Στοιχείο Κατάσταση Χρόνος Τελέυταία ενημέρωση
Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε 0:00:20 16/11/2018 03:09
FTP Ενημερώθηκε 0:00:20 16/11/2018 03:09
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε 0:00:58 16/11/2018 03:09
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε 1:11:49 16/11/2018 01:58
AWEKAS Ενημερώθηκε 0:03:53 16/11/2018 03:06
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:0816/11/2018 03:09
Κάμερα Καιρού #2Ενημερώθηκε0:00:0916/11/2018 03:09