Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Στοιχείο Κατάσταση Χρόνος Τελέυταία ενημέρωση
Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε 0:00:40 16/12/2017 05:10
FTP Ενημερώθηκε 0:00:40 16/12/2017 05:10
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε 0:01:17 16/12/2017 05:10
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε 1:13:17 16/12/2017 03:58
AWEKAS Ενημερώθηκε 0:00:21 16/12/2017 05:10
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:0616/12/2017 05:11
Κάμερα Καιρού #2Ενημερώθηκε0:00:0516/12/2017 05:11