Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Στοιχείο Κατάσταση Χρόνος Τελέυταία ενημέρωση
Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε 0:00:20 21/07/2018 20:17
FTP Ενημερώθηκε 0:00:21 21/07/2018 20:17
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε 0:00:47 21/07/2018 20:17
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε 0:19:47 21/07/2018 19:58
AWEKAS Ενημερώθηκε 0:01:44 21/07/2018 20:16
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:0321/07/2018 20:17
Κάμερα Καιρού #2Ενημερώθηκε0:00:0421/07/2018 20:17