Κατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σε αυτή την σελίδα θα βρείτε πληροφορίες για την λειτουργία του Μετεωρολογικού Σταθμού.

Σε αυτόν τον σταθμό χρησιμοποιείται το WeatherLink (6.0.3) για την καταγραφή των μετεωρολογικών στοιχέιων.

Στοιχείο Κατάσταση Χρόνος Τελέυταία ενημέρωση
Αρχείο Πραγματικού Χρόνου Ενημερώθηκε 0:00:36 21/05/2018 19:53
FTP Ενημερώθηκε 0:00:36 21/05/2018 19:53
Μετεωρολογικά δεδομένα Ενημερώθηκε 0:01:20 21/05/2018 19:53
Αναφορά τύπου ΝΟΑΑ Ενημερώθηκε 1:56:09 21/05/2018 17:58
AWEKAS Ενημερώθηκε 0:03:12 21/05/2018 19:51
Κάμερα Καιρού #1Ενημερώθηκε0:00:0521/05/2018 19:54
Κάμερα Καιρού #2Ενημερώθηκε0:00:0521/05/2018 19:54