Καταγραφές τύπου NOAA


2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.3 25.4 15:00 12.2 5:50 2.4 1.4 0.0 0.0 9.7 9:40 SE 2 16.9 25.3 14:20 12.4 6:40 2.7 1.4 0.0 0.6 12.9 12:30 SE 3 15.0 22.8 14:40 10.6 22:40 4.0 0.7 0.0 0.6 16.1 14:20 S 4 12.5 19.2 13:50 7.7 00:00 5.8 0.0 0.0 0.5 16.1 14:10 S 5 10.5 18.2 14:50 6.0 5:50 7.8 0.0 0.0 0.3 14.5 14:10 SE 6 11.3 20.2 14:20 6.2 4:40 7.1 0.1 0.0 0.3 14.5 11:20 SE 7 11.5 18.9 13:50 6.2 7:20 6.8 0.0 2.8 0.8 17.7 15:30 S 8 9.3 13.9 12:20 6.6 6:40 9.0 0.0 2.8 0.6 33.8 1:10 NNW 9 9.4 15.3 13:50 5.6 7:30 8.9 0.0 0.2 0.3 17.7 10:10 S 10 8.8 16.6 14:50 4.1 7:10 9.5 0.0 0.0 0.0 8.0 12:10 S 11 8.9 16.4 14:50 5.1 5:40 9.3 0.0 0.0 0.6 16.1 12:40 SE 12 8.4 15.6 15:00 4.7 7:00 9.8 0.0 0.0 1.1 14.5 13:40 SE 13 9.7 16.2 13:20 5.3 1:00 8.6 0.0 0.0 0.5 16.1 11:50 S 14 9.4 17.6 14:40 5.2 5:40 8.9 0.0 0.0 0.6 14.5 11:00 S 15 9.4 15.5 14:10 5.5 6:30 8.9 0.0 0.0 0.8 14.5 12:00 S 16 7.9 8.1 0:30 7.7 1:20 0.8 0.0 0.0 0.0 1.6 0:10 E 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ------------------------------------------------------------------------------------- 11.0 25.4 1 4.1 10 110.3 3.6 5.8 0.5 33.8 8 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 2.79 ON 07/11/18 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration