Καταγραφές τύπου NOAA


2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάρτιος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 5.1 11.3 12:30 -1.5 0:40 13.2 0.0 0.0 1.0 20.9 14:50 NW 2 10.6 13.3 15:30 4.5 0:40 7.7 0.0 10.6 5.0 45.1 6:20 NW 3 12.7 15.9 15:20 7.8 0:30 5.6 0.0 2.6 11.1 51.5 9:20 NW 4 11.9 15.2 15:50 7.9 20:40 6.4 0.0 1.6 6.8 45.1 4:10 NW 5 12.3 19.8 14:20 6.6 6:20 6.1 0.1 11.4 2.6 41.8 23:40 SE 6 12.6 17.2 13:20 8.6 4:20 5.7 0.0 7.6 6.4 48.3 13:30 NW 7 11.1 16.6 13:50 5.3 21:40 7.2 0.0 0.0 6.3 40.2 11:10 NW 8 7.7 10.4 6:40 4.3 00:00 10.6 0.0 19.4 12.1 66.0 15:10 NW 9 6.2 11.6 14:10 1.6 7:20 12.1 0.0 0.0 2.7 22.5 13:00 NW 10 6.9 14.8 14:00 1.6 7:30 11.3 0.0 0.0 2.6 29.0 15:40 NW 11 8.8 15.6 15:10 4.1 6:30 9.5 0.0 0.0 3.1 27.4 15:20 NW 12 12.2 20.9 15:10 5.9 6:10 6.3 0.3 7.4 3.5 41.8 22:40 NW 13 8.1 11.9 12:40 5.0 23:50 10.3 0.0 5.4 8.4 46.7 10:30 NW 14 7.5 10.5 12:00 4.9 5:40 10.8 0.0 2.6 3.9 32.2 14:50 NW 15 7.0 12.0 14:40 2.8 6:30 11.3 0.0 0.2 5.8 37.0 13:30 NW 16 10.3 18.0 14:30 3.9 2:20 8.0 0.0 0.0 1.3 25.7 13:20 NW 17 17.1 20.4 12:10 7.8 0:30 1.7 0.5 0.0 6.3 53.1 17:40 SE 18 11.6 18.3 2:20 4.6 00:00 6.7 0.0 20.0 3.7 45.1 4:30 NW 19 8.1 13.2 13:00 4.2 1:40 10.3 0.0 32.6 4.7 46.7 12:50 NW 20 7.9 12.3 13:20 3.7 00:00 10.4 0.0 0.4 3.4 40.2 6:10 NW 21 10.4 16.3 16:20 2.4 3:10 5.8 0.0 0.0 4.8 35.4 10:40 NW 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 9.8 20.9 12 -1.5 1 177.1 0.9 121.8 5.0 66.0 8 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 1 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 32.59 ON 19/03/18 Days of Rain: 13 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration