Καταγραφές τύπου NOAA


2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Ιανουάριος 2020

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2020 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.9 10.4 14:30 -1.9 4:30 15.4 0.0 0.0 0.3 14.5 13:20 S 2 1.3 5.1 13:40 -1.5 22:10 17.0 0.0 3.4 0.5 19.3 12:10 ESE 3 2.1 8.6 14:40 -1.8 0:20 16.2 0.0 0.0 1.3 16.1 14:00 SE 4 3.6 11.4 13:20 -0.8 4:10 14.7 0.0 0.0 0.3 14.5 13:20 ESE 5 3.9 7.1 5:50 0.3 00:00 14.4 0.0 15.8 0.2 19.3 5:50 NW 6 0.6 3.4 13:30 -0.7 7:50 17.7 0.0 0.6 0.6 17.7 19:30 SE 7 0.6 5.8 14:50 -2.9 6:10 17.8 0.0 0.0 1.8 22.5 13:20 SE 8 0.4 5.5 14:00 -3.2 5:20 17.9 0.0 0.0 1.0 20.9 12:30 SE 9 2.5 9.7 13:50 -1.5 4:30 15.8 0.0 0.0 0.5 16.1 1:20 SE 10 3.6 12.0 12:50 -0.7 5:10 14.7 0.0 0.0 0.5 16.1 14:00 NW 11 4.1 11.2 14:00 0.1 7:40 14.2 0.0 0.0 0.3 14.5 15:20 NW 12 4.4 9.6 15:30 1.3 7:10 13.9 0.0 0.0 0.2 9.7 3:40 SE 13 5.2 10.7 13:20 2.2 0:20 13.1 0.0 0.0 0.2 11.3 11:30 SSE 14 5.8 11.6 12:40 2.2 4:40 12.5 0.0 0.0 0.5 19.3 14:00 NW 15 5.9 12.6 14:50 2.0 00:00 12.4 0.0 0.0 0.2 17.7 14:10 S 16 5.3 13.2 14:50 1.4 5:10 12.9 0.0 0.0 0.6 16.1 12:50 SE 17 4.8 11.7 13:50 0.6 21:30 13.5 0.0 0.0 0.3 24.1 15:00 ESE 18 2.4 10.1 14:50 -1.1 7:40 15.8 0.0 0.0 0.8 16.1 12:00 SE 19 -0.8 -0.3 0:20 -1.1 1:30 2.9 0.0 0.0 0.3 6.4 0:10 E 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 3.1 13.2 16 -3.2 8 272.9 0.0 19.8 0.5 24.1 17 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 1 Min <= 0.0: 11 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 15.80 ON 05/01/20 Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration