Καταγραφές τύπου NOAA


2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Δεκέμβριος 2017

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2017 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 13.9 14.6 11:20 13.1 12:10 4.4 0.0 2.6 5.1 41.8 3:40 NW 2 13.8 14.7 16:50 12.2 4:30 4.5 0.0 9.2 3.1 32.2 2:50 SE 3 11.5 14.7 1:50 6.8 21:10 6.8 0.0 1.0 5.6 35.4 7:30 NW 4 7.7 10.8 1:20 2.6 00:00 10.6 0.0 1.2 3.7 37.0 13:20 NW 5 4.1 7.7 14:50 1.6 5:40 14.2 0.0 0.0 2.6 30.6 10:50 NW 6 2.1 7.9 13:10 -0.9 8:20 16.2 0.0 0.0 1.0 19.3 13:20 E 7 3.8 11.7 13:10 -0.3 8:10 14.5 0.0 0.0 0.3 14.5 14:10 E 8 4.6 10.7 13:10 0.2 7:30 13.7 0.0 0.0 1.3 22.5 15:20 NW 9 7.8 11.5 14:10 2.7 0:20 10.5 0.0 8.4 4.3 46.7 23:40 SE 10 5.1 10.0 1:10 -0.3 22:00 13.2 0.0 18.0 10.3 53.1 5:40 NW 11 4.2 10.3 12:00 -0.6 5:10 14.2 0.0 0.0 1.4 24.1 15:50 SE 12 7.3 12.9 14:20 2.9 2:30 11.0 0.0 0.0 0.6 19.3 14:40 NW 13 8.1 13.3 13:10 5.0 23:20 10.2 0.0 0.0 1.1 24.1 14:10 NW 14 8.6 11.7 7:20 4.3 1:30 9.7 0.0 0.6 3.5 32.2 10:20 NW 15 8.6 12.8 12:40 3.8 6:00 9.7 0.0 0.0 2.6 46.7 22:10 SE 16 11.8 12.0 0:20 11.7 1:40 1.0 0.0 0.0 7.9 38.6 0:30 SE 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 7.7 14.7 2 -0.9 6 164.4 0.0 41.0 3.4 53.1 10 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 4 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 18.01 ON 10/12/17 Days of Rain: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration