Καταγραφές τύπου NOAA


2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2018

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2018 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.2 23.5 14:30 10.3 5:50 3.9 0.8 2.8 0.8 25.7 15:50 NW 2 17.7 25.9 17:30 10.5 6:40 2.7 2.1 0.0 1.0 29.0 12:00 SE 3 18.2 23.4 14:10 14.0 00:00 1.2 1.0 0.2 2.1 24.1 2:10 NW 4 13.4 15.6 10:40 12.1 6:20 4.9 0.0 0.0 1.6 17.7 13:40 NW 5 13.3 17.0 12:30 12.2 6:50 5.0 0.0 0.4 1.1 17.7 13:10 NW 6 13.0 16.2 13:40 11.8 16:00 5.3 0.0 16.4 1.0 32.2 14:20 NW 7 13.8 17.8 18:10 10.7 23:40 4.5 0.0 5.0 0.2 16.1 16:20 SSE 8 13.2 19.4 12:20 9.8 5:30 5.1 0.0 1.4 0.6 20.9 12:20 NW 9 13.3 19.3 15:20 9.1 7:20 5.0 0.0 0.2 2.9 25.7 15:50 NW 10 12.3 17.3 16:50 8.1 5:00 6.0 0.0 0.8 2.3 32.2 17:20 NW 11 14.4 20.3 15:10 10.3 5:50 4.0 0.1 0.4 1.3 27.4 14:50 NW 12 15.0 22.4 16:50 9.1 6:50 3.9 0.6 0.0 1.0 19.3 11:30 NW 13 14.4 19.7 16:20 9.6 6:00 4.0 0.2 0.2 4.8 33.8 14:50 NW 14 15.2 21.2 15:30 9.9 5:30 3.5 0.4 0.2 3.7 35.4 15:50 NW 15 16.9 23.7 15:20 10.8 5:30 2.6 1.2 0.0 1.8 29.0 20:30 NW 16 17.5 22.5 14:10 13.2 6:30 1.9 1.1 1.2 2.4 33.8 0:30 NW 17 17.3 23.6 14:30 12.1 6:10 2.1 1.1 1.0 3.1 32.2 13:50 NW 18 18.9 25.4 17:00 13.3 2:20 1.4 2.1 0.2 1.1 19.3 13:30 NW 19 19.6 24.2 13:00 14.1 23:00 0.6 1.9 0.0 4.7 33.8 15:40 NW 20 16.7 25.0 13:00 11.4 5:10 2.8 1.2 1.2 0.6 25.7 16:20 SSE 21 17.4 24.7 15:30 11.9 6:20 1.9 1.2 0.2 1.0 19.3 13:50 S 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 15.6 25.9 2 8.1 10 72.3 15.1 31.8 1.9 35.4 14 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.41 ON 06/05/18 Days of Rain: 16 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration