Ρεκόρ Ημέρας - Μάϊος
Άλλοι μήνες:
Μάϊος Ρεκόρ34.5 (2020)
10.8 (2019)
1.0 (2024)
18.3 (2020)
71.0
(2012)
157.8
(2012)
843.8
(2013)
59.5
(2017)
10.0
(2014)
1 - Μέγιστη Θερμοκρασία / Ελάχιστη Μεγ.Θερμοκρασία
2 - Ελάχιστη Θερμοκρασία / Μέγιστη Ελαχ.Θερμοκρασία
Οι επισημασμένες τιμές αφορούν τα ρεκόρ των τελευταίων 365/366 ημερών.
Οι πίνακες δημιουργούνται με βάση τα NOAA Reports από τον Ιανουάριο του 2011