Καταγραφές τύπου NOAA


2024: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2023: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2022: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2021: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Μάϊος 2024

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2024 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 15.2 22.2 13:40 9.1 7:00 3.7 0.6 0.0 1.9 24.1 14:40 NW 2 14.1 19.2 13:10 9.9 6:10 4.2 0.0 0.0 3.5 33.8 15:50 NW 3 12.3 16.1 11:00 8.6 5:10 5.9 0.0 0.0 7.7 43.5 16:30 NW 4 10.1 12.2 13:20 8.1 7:20 8.2 0.0 16.8 6.4 48.3 10:30 NW 5 12.7 20.4 17:50 6.1 7:00 5.9 0.2 0.2 0.8 27.4 16:50 S 6 12.9 19.3 14:10 6.2 6:20 5.5 0.1 0.2 4.0 32.2 16:00 NW 7 13.0 19.7 15:20 6.7 7:20 5.4 0.1 0.0 3.1 30.6 15:30 NW 8 14.4 24.9 13:50 6.9 6:00 4.9 1.1 0.0 0.8 17.7 16:50 NW 9 12.9 18.3 13:30 9.7 23:30 5.4 0.0 1.6 0.5 24.1 14:40 SSE 10 11.9 16.2 15:00 9.6 0:30 6.4 0.0 1.6 0.3 9.7 13:40 S 11 12.6 17.9 17:30 8.6 00:00 5.7 0.0 0.0 0.5 12.9 12:50 S 12 12.8 20.2 14:40 5.7 6:50 5.6 0.1 0.0 2.6 30.6 18:40 NW 13 13.7 19.6 15:30 8.1 0:50 4.7 0.1 0.0 4.0 32.2 15:40 NW 14 11.9 18.2 11:30 7.9 6:20 6.4 0.0 1.6 0.8 25.7 12:10 NW 15 14.5 23.1 16:20 6.7 5:50 4.7 0.9 0.2 0.6 16.1 14:20 NW 16 16.2 23.6 14:20 11.0 5:40 2.9 0.7 0.0 1.4 24.1 20:30 SSE 17 20.1 29.7 14:10 14.6 2:00 0.7 2.4 0.2 2.7 41.8 14:20 NNW 18 19.1 27.0 15:20 14.3 4:40 1.0 1.7 0.0 0.3 24.1 16:10 NNW 19 20.5 27.3 16:30 14.3 6:30 0.9 3.1 0.0 2.7 27.4 18:50 NW 20 14.9 16.9 0:10 13.3 6:00 1.1 0.0 0.0 0.0 3.2 0:10 ESE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 14.3 29.7 17 5.7 12 89.2 11.3 22.4 2.2 48.3 4 NW Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 16.79 ON 04/05/24 Days of Rain: 8 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration