Καταγραφές τύπου NOAA


2021Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2020Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2019Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Οκτώβριος 2021

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2021 NAME: pcomp-di CITY: STATE: ELEV: 177 m LAT: 37° 58' 09" N LONG: 23° 46' 03" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 17.9 21.6 23:40 15.7 18:00 0.9 0.5 0.0 2.9 35.4 22:40 NNE 2 18.7 23.3 23:50 14.6 16:40 0.9 1.3 0.0 1.4 30.6 0:50 NE 3 19.3 23.6 1:30 15.3 17:40 0.6 1.6 0.0 6.0 30.6 0:40 ENE 4 18.9 24.0 1:00 15.9 17:50 0.7 1.3 0.0 7.7 33.8 20:40 ENE 5 18.4 23.2 2:10 14.9 13:00 1.1 1.2 0.0 5.6 30.6 16:20 ENE 6 17.9 23.2 0:20 14.7 13:40 1.1 0.7 1.0 4.0 25.7 5:10 ESE 7 18.4 23.4 00:00 16.2 12:10 0.7 0.8 4.4 1.3 19.3 7:50 E 8 19.2 23.6 0:20 15.8 16:30 0.6 1.4 0.6 0.2 27.4 23:40 SE 9 20.3 23.8 00:00 15.9 9:10 0.3 2.1 0.2 1.4 29.0 17:10 SSE 10 19.3 24.9 1:50 15.4 15:00 0.4 1.4 0.0 2.3 33.8 4:10 ESE 11 16.4 21.9 23:20 12.6 17:20 2.4 0.5 0.2 1.8 27.4 0:40 W 12 19.1 22.4 3:10 16.6 23:00 0.1 0.8 0.0 1.0 24.1 1:30 SW 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ------------------------------------------------------------------------------------- 18.7 24.9 10 12.6 11 10.0 13.5 6.4 3.0 35.4 1 ENE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 4.39 ON 07/10/21 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration