Περίληψη θερμοκρασίας(°C)

  
Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκΕτος
202123.7 21.3 21.3* 19.8* 28.3* 34.0* 39.0* 40.4 42.2* 24.9* ------42.2*
202017.6 20.4 20.4* 24.3 36.6 36.6* 37.6* 38.3 35.6 ---21.5 19.2 38.3*
201916.4 19.1 19.1* 23.2* 23.2 35.3 36.3 36.7 32.5 29.2 29.2* 18.9* 36.7*
201817.1 17.9 22.6 29.9 31.1 33.3 35.6 33.8 35.4 26.3 27.2 18.8 35.6
2017---------------------------26.8* ---20.7 26.8*
Μέγ23.7 21.3 22.6 29.9 36.6 36.6 39.0 40.4 42.2 29.2 29.2 20.7 42.2
 
Μέση Μεγ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
202114.8 1.5 °C θερμότερο.15.5 1.1 °C θερμότερο.15.5*  15.9* 3.2 °C ψυχρότερο.20.7* 2.1 °C ψυχρότερο.27.1* 1.3 °C ψυχρότερο.30.7* 1.6 °C ψυχρότερο.34.3 1.1 °C θερμότερο.34.3* 3.9 °C θερμότερο.23.2* 0.6 °C ψυχρότερο.------23.3* 0.9 °C θερμότερο.
202012.5 0.8 °C ψυχρότερο.14.7 0.3 °C θερμότερο.14.7* 0.8 °C ψυχρότερο.19.4 0.3 °C θερμότερο.26.1 3.3 °C θερμότερο.26.1* 2.3 °C ψυχρότερο.32.9* 0.6 °C θερμότερο.33.2  29.8 0.6 °C ψυχρότερο.---18.0 2.7 °C ψυχρότερο.16.0 1.1 °C θερμότερο.21.9* 0.5 °C ψυχρότερο.
201911.9 1.4 °C ψυχρότερο.12.9 1.5 °C ψυχρότερο.12.9* 2.6 °C ψυχρότερο.17.2* 1.9 °C ψυχρότερο.17.2 5.6 °C ψυχρότερο.30.8 2.4 °C θερμότερο.32.5 0.2 °C θερμότερο.33.3 0.1 °C θερμότερο.28.8 1.6 °C ψυχρότερο.25.6 1.8 °C θερμότερο.25.6* 4.9 °C θερμότερο.15.2* 0.3 °C θερμότερο.22.2* 0.2 °C ψυχρότερο.
201814.0 0.7 °C θερμότερο.14.7 0.3 °C θερμότερο.18.6 3.1 °C θερμότερο.23.9 4.8 °C θερμότερο.27.1 4.3 °C θερμότερο.29.8 1.4 °C θερμότερο.33.0 0.7 °C θερμότερο.32.1 1.1 °C ψυχρότερο.28.4 2 °C ψυχρότερο.22.5 1.3 °C ψυχρότερο.18.4 2.3 °C ψυχρότερο.13.4 1.5 °C ψυχρότερο.23.0 0.6 °C θερμότερο.
2017---------------------------23.3* 0.5 °C ψυχρότερο.---15.0 0.1 °C θερμότερο.18.9* 3.5 °C ψυχρότερο.
Μέση13.3 14.4 15.5 19.1 22.8 28.4 32.3 33.2 30.4 23.8 20.7 14.9 22.4
 
Μέση Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
202111.3 1.7 °C θερμότερο.11.1 0.6 °C θερμότερο.11.1* 0.2 °C ψυχρότερο.11.1* 3 °C ψυχρότερο.15.6* 2.1 °C ψυχρότερο.21.6* 1.5 °C ψυχρότερο.24.9* 2 °C ψυχρότερο.29.3 1.1 °C θερμότερο.28.7* 3.4 °C θερμότερο.18.7* 0.2 °C ψυχρότερο.------18.5* 0.7 °C θερμότερο.
20208.5 1.1 °C ψυχρότερο.10.6 0.1 °C θερμότερο.10.6* 0.7 °C ψυχρότερο.14.4 0.3 °C θερμότερο.20.4 2.7 °C θερμότερο.20.4* 2.7 °C ψυχρότερο.28.0* 1.1 °C θερμότερο.27.7 0.5 °C ψυχρότερο.25.2 0.1 °C ψυχρότερο.---14.4 2.1 °C ψυχρότερο.13.3 1.9 °C θερμότερο.17.4* 0.4 °C ψυχρότερο.
20198.5 1.1 °C ψυχρότερο.9.1 1.4 °C ψυχρότερο.9.1* 2.2 °C ψυχρότερο.12.9* 1.2 °C ψυχρότερο.12.9 4.8 °C ψυχρότερο.25.7 2.6 °C θερμότερο.27.3 0.4 °C θερμότερο.28.6 0.4 °C θερμότερο.23.8 1.5 °C ψυχρότερο.20.3 1.4 °C θερμότερο.20.3* 3.8 °C θερμότερο.11.5* 0.1 °C θερμότερο.17.7* 0.1 °C ψυχρότερο.
201810.0 0.4 °C θερμότερο.11.2 0.7 °C θερμότερο.14.3 3 °C θερμότερο.18.3 4.2 °C θερμότερο.21.8 4.1 °C θερμότερο.24.8 1.7 °C θερμότερο.27.4 0.5 °C θερμότερο.27.1 1.1 °C ψυχρότερο.23.4 1.9 °C ψυχρότερο.18.1 0.8 °C ψυχρότερο.14.6 1.9 °C ψυχρότερο.9.6 1.8 °C ψυχρότερο.18.4 0.6 °C θερμότερο.
2017---------------------------18.1* 0.8 °C ψυχρότερο.---11.3 0.1 °C ψυχρότερο.14.5* 3.3 °C ψυχρότερο.
Μέση9.6 10.5 11.3 14.1 17.7 23.1 26.9 28.1 25.3 18.9 16.5 11.4 17.8
 
Μέση Ελαχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
20217.1 1.3 °C θερμότερο.6.9 0.4 °C θερμότερο.6.9* 0.4 °C ψυχρότερο.6.9* 2.6 °C ψυχρότερο.11.0* 1.8 °C ψυχρότερο.16.4* 1.3 °C ψυχρότερο.19.5* 2 °C ψυχρότερο.24.4 1.1 °C θερμότερο.24.0* 3.2 °C θερμότερο.15.3* 0.5 °C θερμότερο.------13.9* 0.5 °C θερμότερο.
20204.7 1.1 °C ψυχρότερο.6.0 0.5 °C ψυχρότερο.6.0* 1.3 °C ψυχρότερο.9.4 0.1 °C ψυχρότερο.14.6 1.8 °C θερμότερο.14.6* 3.1 °C ψυχρότερο.23.1* 1.6 °C θερμότερο.22.5 0.8 °C ψυχρότερο.20.8  ---11.2 1.7 °C ψυχρότερο.10.1 1.9 °C θερμότερο.12.8* 0.6 °C ψυχρότερο.
20194.9 0.9 °C ψυχρότερο.5.7 0.8 °C ψυχρότερο.5.7* 1.6 °C ψυχρότερο.8.8* 0.7 °C ψυχρότερο.8.8 4 °C ψυχρότερο.20.3 2.6 °C θερμότερο.21.9 0.4 °C θερμότερο.24.3 1 °C θερμότερο.19.3 1.5 °C ψυχρότερο.16.1 1.3 °C θερμότερο.16.1* 3.2 °C θερμότερο.8.3* 0.1 °C θερμότερο.13.5* 0.1 °C θερμότερο.
20186.3 0.5 °C θερμότερο.7.3 0.8 °C θερμότερο.10.1 2.8 °C θερμότερο.12.9 3.4 °C θερμότερο.16.9 4.1 °C θερμότερο.19.7 2 °C θερμότερο.21.9 0.4 °C θερμότερο.22.1 1.2 °C ψυχρότερο.19.0 1.8 °C ψυχρότερο.14.5 0.3 °C ψυχρότερο.11.4 1.5 °C ψυχρότερο.6.2 2 °C ψυχρότερο.14.1 0.7 °C θερμότερο.
2017---------------------------13.5* 1.3 °C ψυχρότερο.---8.0 0.2 °C ψυχρότερο.10.6* 2.8 °C ψυχρότερο.
Μέση5.8 6.5 7.3 9.5 12.8 17.7 21.5 23.3 20.8 14.8 12.9 8.2 13.4
 
Ελάχ. Θερμοκρασία
Ημ/νιαΙανΦεβΜαρΑπρΜάϊοςΙονΙολΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ Ετος
2021-1.2 -1.2 -1.2* 1.3* 2.4* 12.2* 13.6* 21.3 19.8* 12.6* -------1.2*
20200.9 0.3 0.3* 5.8 9.8 9.8* 19.7* 19.2 16.1 ---6.2 7.0 0.3*
2019-2.2 2.8 2.8* 3.7* 3.7 14.6 18.2 21.3 15.1 12.3 12.3* 1.9* -2.2*
20181.6 3.8 3.9 8.6 13.7 16.9 17.9 19.5 15.1 7.7 5.9 1.0 1.0
2017---------------------------9.6* ---1.7 1.7*
Ελάχ-2.2 -1.2 -1.2 1.3 2.4 9.8 13.6 19.2 15.1 7.7 5.9 1.0 -2.2
 
Χρώμα
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>
* σημαίνει μη ολοκληρωμένα στοιχεία