Καταγραφές τύπου NOAA


2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για  2019

ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 DEP. HEAT COOL MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 ------------------------------------------------------------------------------------ 19 1 6.7 -0.1 2.9 0.0 478 0 10.3 18 -7.2 8 0 0 11 0 19 2 9.9 1.2 5.0 0.0 373 0 18.6 3 -1.8 28 0 0 9 0 19 3 13.8 3.3 7.8 0.0 324 0 17.6 19 0.1 14 0 0 0 0 19 4 16.0 6.0 10.4 0.0 242 5 26.8 26 2.7 1 0 0 0 0 19 5 18.1 7.5 12.6 0.0 158 6 26.8 19 3.6 8 0 0 0 0 19 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 ------------------------------------------------------------------------------------ 12.8 3.5 7.6 0.0 1576 11 26.8 APR -7.2 JAN 0 0 20 0 PRECIPITATION (mm) DEP. MAX DAYS OF RAIN FROM OBS. OVER YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20 --------------------------------------------- 19 1 449.8 0.0 63.6 10 21 18 8 19 2 43.0 0.0 20.6 6 9 4 1 19 3 98.0 0.0 28.0 28 7 6 2 19 4 146.4 0.0 38.0 12 17 11 1 19 5 45.4 0.0 15.4 7 16 6 0 19 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 --------------------------------------------- 782.6 0.0 63.6 JAN 70 45 12 WIND SPEED (km/hr) DOM YR MO AVG. HI DATE DIR --------------------------------- 19 1 1.2 56.3 10 SE 19 2 1.8 57.9 11 SE 19 3 2.5 61.2 12 NW 19 4 2.7 53.1 9 NW 19 5 3.5 51.5 5 NW 19 6 19 7 19 8 19 9 19 10 19 11 19 12 --------------------------------- 2.3 61.2 MAR NW