Καταγραφές τύπου NOAA


2019: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2018: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2017: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2016: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2015: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2014: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2013: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2012: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος
2011: Ιανουάριος|Φεβρουάριος|Μάρτιος|Απρίλιος|Μάϊος|Ιούνιος|Ιούλιος|Αύγουστος|Σεπτέμβριος|Οκτώβριος|Νοέμβριος|Δεκέμβριος


Καταγραφές τύπου NOAA για Νοέμβριος 2019

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2019 NAME: Katw Vlasia CITY: Katw Vlasia STATE: Achaia/Greece ELEV: 773 m LAT: 38° 00' 35" N LONG: 21° 55' 34" E TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr) HEAT COOL AVG MEAN DEG DEG WIND DOM DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR ------------------------------------------------------------------------------------ 1 11.8 17.1 14:30 6.4 7:40 6.5 0.0 0.0 0.2 12.9 11:40 S 2 12.7 18.1 14:50 9.1 23:20 5.6 0.0 0.0 0.6 14.5 11:20 S 3 13.2 19.4 13:20 7.1 7:10 5.2 0.1 1.2 0.5 22.5 14:50 SE 4 13.2 16.2 10:40 10.7 00:00 5.1 0.0 29.4 1.4 41.8 12:30 ESE 5 12.3 18.6 15:30 8.2 6:30 6.0 0.0 0.0 0.6 20.9 13:20 SE 6 13.1 19.8 14:00 8.7 6:00 5.4 0.1 0.0 0.5 17.7 13:40 SE 7 16.2 21.3 11:10 10.4 0:50 2.5 0.5 0.2 1.6 25.7 14:40 SE 8 11.4 15.3 13:20 7.8 21:00 6.9 0.0 35.4 1.1 49.9 2:00 NNW 9 11.3 18.7 13:50 6.6 6:40 7.0 0.0 0.0 0.8 24.1 12:30 SE 10 11.3 15.9 14:00 5.9 23:20 7.0 0.0 11.6 1.8 25.7 2:30 SE 11 9.7 16.9 12:50 4.1 7:30 7.8 0.0 0.0 0.3 12.9 13:10 SE 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ------------------------------------------------------------------------------------- 12.4 21.3 7 4.1 11 64.9 0.6 77.8 0.9 49.9 8 SE Max >= 32.0: 0 Max <= 0.0: 0 Min <= 0.0: 0 Min <= -18.0: 0 Max Rain: 35.41 ON 08/11/19 Days of Rain: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm) Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration